หากมีปัญหาเกี่ยวกับเมนูไอคอนบนแถบ Taskbar หายไป เช่น ไอคอนลำโพง, ไอคอนเน็ตเวิค หรือไอคอนแบตเตอรี่หายไป ไม่ต้องกังวลหรือยกไปให้ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แก้ให้ เราสามารถแก้ไขเองได้ไม่ยากอย่างที่คิด ซึ่งเราสามารถเอาไอคอนต่าง ๆ บนแถบ Taskbar กลับมาได้ตามวิธีการด้านล่างครับ

คลิกขวาที่ Taskbar เลือกเมนู Taskbar Setting

เลื่อนหาหัวข้อ Notification area และคลิก Select which icons appear on the taskbar

จากนั้นหากต้องการจะให้ไอคอนไหนแสดงที่ Taskbar ให้คลิกเปลี่ยนให้เป็น On หากว่าไม่ต้องการให้ไอคอนไหนแสดงขึ้นที่ Taskbar ให้คลิกเปลี่ยนเป็น Off

หากยังไม่ขึ้นให้คลิกไปที่ Turn System Icon on or off จากนั้นเราจะพบหน้าต่างในการตั้งค่า System Icons โดยสามารถเลือก เปิด-ปิด ไอคอนตามที่ต้องการได้