สัญญาณเตือนว่า RAM อาจจะมีปัญหา

kode ram

คุณเคยเจอปัญหาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วจอดำและมีแต่เสียง Beep Beep ดังออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่

Continue Reading

หมดยุคธุรกิจร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ธุรกิจร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ซ่อมออนไลน์JIBAdviceBananaซ่อมเองที่บ้านรีโมทไม่ต้องยกไปซ่อมร้าน

คุณเคยเจอปัญหาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วจอดำและมีแต่เสียง Beep Beep ดังออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่

Continue Reading

บอกลา Windows 7

Goodbuy_Windows_7

ถึงเวลา…บอกลา Windows 7 หลายคนอาจได้รับทราบกันแล้

Continue Reading