Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
ซ่อม คอม,ซ่อมคอม,ซ่อม คอม ออนไลน์,ซ่อมคอมด่วน,ร้าน ซ่อม คอม,รับ ซ่อม คอมพิวเตอร์,ร้าน คอม,ช่างซ่อมคอม,ซ่อมคอม ลาดพร้าว,ซ่อมคอม ใกล้ฉัน,ซ่อมคอม นอกสถานที่

คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้

หากต้องการทำงานประเภทเอกสาร จดหมาย หรือรายงาน ทุกคนก็ต้องนึกถึงโปรแกรมอย่าง Microsoft Word มาเป็นอันดับแรก ๆ แน่นอน ซึ่งเจ้า Microsoft Word ก็มีฟังก์ชั่นการทำงานหลาย ๆ อย่าง อยู่ภายในโปรแกรม บางฟังก์ชั่นที่ใช้งานกันบ่อย ๆ ทาง Microsoft ก็จะมี คีย์ลัด ให้สามารถกดเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นที่ต้องการได้ทันที และช่วยลดเวลาในการทำเอกสารให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมาก

ดังนั้นในตารางนี้ได้รวบรวมคีย์ลัด ของ Microsoft Word ที่สำคัญ ๆ และน่าจะได้ใช้งานบ่อย ๆ มานำเสนอครับ

คีย์ลัดการทำงานของคำสั่ง
Ctrl + Nใช้สำหรับสร้างเอกสารใหม่
Ctrl + Oเปิดไฟล์เอกสาร
Ctrl + Sบันทึกไฟล์เอกสาร
Ctrl + Wปิดไฟล์เอกสาร
Ctrl + Homeเครเซอร์ย้ายไปอยู่บรรทัดแรกของเอกสาร
Ctrl + Endเครเซอร์ย้ายไปอยู่บรรทัดสุดท้ายของเอกสาร
Ctrl + Fเปิดเครื่องมือค้นหาข้อความ
Ctrl + Hเปิดเครื่องมือแทนที่ข้อความ
Ctrl + Yทำซ้ำล่าสุด
Ctrl + Zยกเลิกสิ่งที่ทำล่าสุด
Ctrl + Pใช้เปิดคำสั่งพิมพ์เอกสาร
Ctrl + Cใช้สำหรับคัดลอกข้อความ
Ctrl + Xใช้สำหรับตัดข้อความ
Ctrl + Vใช้สำหรับวางข้อความที่คัดลอกหรือตัดมา
Ctrl + Bใช้ทำตัวอักษรหรือข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา
Ctrl + Iใช้ทำตัวอักษรหรือข้อความที่เลือกให้เป็นตัวเอียง
Ctrl + Uใช้ขีดเส้นใต้ข้อความหรือตัวอักษรที่เลือก
Ctrl + [ใช้ลดขนาดตัวอักษร
Ctrl + ]ใช้เพิ่มขนาดตัวอักษร
Ctrl + Lจัดข้อความชิดซ้าย
Ctrl + Eจัดข้อความกึ่งกลาง 
Ctrl + Rจัดข้อความชิดขวา
Ctrl + Jจัดข้อความกระจายชิดขอบด้านซ้ายและด้านขวา
Ctrl + Aใช้สำหรับเลือกข้อความทั้งหมด
Ctrl + Spacebarใช้สำหรับล้างการตั้งค่าทั้งหมดของเอกสาร
Ctrl + Enterขึ้นบรรทัดในหน้าใหม่

สามารถติดตามเราได้ตาม Social Media ต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและเทคนิคคอมพิวเตอร์ดี ๆ จาก KODEFIX ได้ที่

Line : @kodefixth

Facebook Page : KODEFIXThailand

Blockdit : www.blockdit.com/kodefix

Blogger : kodefix.blogspot.com

Website : kodefix.com

http://kodefix.com