Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

วิธีป้องกันและแก้ปัญหาจาก Spam Mail

Table of Contents

จะเห็นได้ว่า Spam mail เกิดจากการที่พวกที่สร้าง Spam mail รู้อีเมล์แอดเดรสของเรา ดังนั้นการป้องกันที่สาเหตุที่ดีที่สุด คือการที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องในติดต่อรู้อีเมล์แอดเดรสของเรา

แต่ถ้าเราไม่สามารถป้องกันได้ที่สาเหตุตั้งแต่แรก และเราได้เคยได้รับ Spam mail แล้ว เราก็สามารถการป้องกันได้ที่ปลายเหตุ โดยใช้ความสามารถของอีเมล์ไคลเอ็นท์ เช่น Microsoft Outlook ในการกรอง Spam mail หรือ/และร่วมกับความสามารถของอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Microsoft Exchange หรือ ซอฟต์แวร์ anti-spam เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม โดยทั่วไปการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง Spam mail สามารถทำได้ดังนี้

• ใช้โปรแกรมรับส่งเมล ที่มีระบบกรองสแปม

โปรแกรมรับส่งเมล์ส่วนใหญ่จะมีตัวกรองสแปมและวิธีการรายงานอีเมล์ขยะอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้คุณสมบัตินี้อยู่ เมื่อคุณรายงานอีเมล์ขยะ ระบบกรองสแปมของคุณจะทำงานโดยการเรียนรู้สิ่งที่ควรระวัง หากคุณพบว่าคุณได้รับ Spam mail ที่คล้ายกันอยู่บ่อยครั้ง เป็นไปได้ว่าคุณอาจไม่ได้ตั้งค่ารายงานอีเมล์เหล่านี้ ตัวกรอง Spam mail ของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อตั้งค่าตัวกรองสแปม คุณจะเห็นอีเมล์สแปมที่คล้ายกันน้อยลง ทำให้จำนวนโดยรวมในกระบวนการลดลง นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการหยุดอีเมล์ขยะ   

• อย่าคลิกลิงก์หรือโหลดรูปภาพจากอีเมล์ขยะ

หากคุณได้รับอีเมล์จากแหล่งที่คุณไม่รู้จัก อย่าคลิกลิงก์ใดๆ ที่แนบมากับเมล์นั้น ลิงก์แปลกปลอมเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดจาก Spam mail แต่แม้ว่าลิงก์นั้นจะไม่เป็นอันตราย แต่ก็สามารถแสดงให้ผู้ที่รับผิดชอบว่าที่อยู่อีเมล์ของคุณทำงานอยู่ หากผู้หลอกลวงสามารถระบุที่อยู่อีเมล์ของคุณว่ามีการใช้งานอยู่ ปริมาณ Spam mail ที่คุณได้รับก็จะเพิ่มขึ้น ไคลเอนต์อีเมล์จำนวนหนึ่งจะบล็อกรูปภาพหากพวกเขาไม่เชื่อถือแหล่งที่มาดั้งเดิมเนื่องจากรูปภาพสามารถหลอกลวงผู้หลอกลวงได้

• อย่าสมัครรับจดหมายข่าวหรือโปรโมชั่นจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

มีบุคคลหรือองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ทำกำไรจากการขายที่อยู่อีเมล์ให้กับธุรกิจอื่น ๆ เพื่อใช้ในการทำการตลาด โปรดระมัดระวังเมื่อคุณจะสมัครหรือรับโปรโมชั่นด้วยการให้ที่อยู่อีเมล์ของคุณ แม้ว่าแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่จะมีนโยบายไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการขายข้อมูลของคุณ แต่ขอให้สังเกตและระวังข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทะเบียน มักมีกล่องกาเครื่องหมายที่ให้คุณเลือกไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักบริษัทที่จะส่งต่อที่อยู่อีเมล์ของคุณ แม้ว่าคุณอาจเชื่อถือบริษัทที่คุณสมัครใช้งาน แต่คุณก็ไม่สามารถไว้วางใจได้เสมอว่าพวกเขาจะส่งต่อที่อยู่อีเมล์ของคุณไปให้ใคร

• หลีกเลี่ยงการตอบ Spam mail

เพราะการตอบ Spam mail ทำให้พวกผู้สร้าง SPAM รู้ว่าคุณยังใช้อีเมล์แอดเดรสและกล่องจดหมาย (mail box) นี้อยู่ ทำให้พวกผู้สร้าง SPAM จะส่ง Spam mail มาอีก ทางที่ดีที่สุดคือลบ Spam mail ทิ้งเมื่อคุณได้รับมัน  

• ไม่ควรใช้อีเมล์แอดเดรสที่ใช้ในองค์กร ในการลงทะเบียนใด ๆ บนอินเตอร์เน็ต

ในบางครั้งคุณอาจต้องการลงทะเบียน mailing list, news group, การดาวน์โหลด freeware หรือ shareware, การสมัครสมาชิกใด ๆ บนอินเตอร์เน็ต หรือการซื้อของทางอินเตอร์เน็ต คุณไม่ควรจะใช้อีเมล์แอดเดรสที่ใช้ในองค์กรในการลงทะเบียนเหล่านี้ เพราะจะทำให้อีเมล์แอดเดรสของคุณหลุดรอดไปยังพวกสร้าง Spam mail ได้ คำแนะนำคือ ให้สร้างอีเมล์แอดเดรสในฟรีเมล์ เช่น gmail ไว้อีกหนึ่งอีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการลงทะเบียนหรือซื้อของทางอินเตอร์เน็ตแทนการใช้อีเมล์แอดเดรส หลักที่ใช้ในองค์กร

• อย่าเปิดเผยที่อยู่อีเมล์ของคุณ ในพื้นที่สาธารณะ

ผู้สร้าง SPAM มักใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วยในการเก็บที่อยู่อีเมล์จากอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระมัดระวังเมื่อคุณเปิดเผยที่อยู่อีเมล์ของคุณในพื้นที่สาธารณะ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บบอร์ดต่าง ๆ การปกปิดหรือไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมล์ของคุณในพื้นที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งสำคัญ เว้นแต่คุณมีเหตุจำเป็นจะต้องเปิดเผยโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ของคุณเอง สื่อสังคมออนไลน์ หรือกระดานสนทนาสาธารณะ คุณสามารถส่งที่อยู่อีเมล์ของคุณไปยังผู้ที่คุณต้องการจะสื่อสารด้วยผ่านวิธีการอื่นๆ ได้หากจำเป็น ยิ่งคุณระมัดระวังในการเปิดเผยที่อยู่อีเมล์ของคุณมากเท่าไร การหลีกเลี่ยงอันตรายจากอีเมล์ขยะก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

• ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณอาจจะต้องกำหนดให้ผู้ใช้เครือข่ายของคุณใช้กฎการป้องกันอีเมล์

• หากคุณมี web site เป็นของตัวเอง ไม่ควรใส่อีเมล์แอดเดรสหลักที่คุณใช้ในองค์กรลงบน web site

• หากต้องใช้อีเมล์แอดเดรสในการลงทะเบียน website ใด ๆ ให้อ่าน privacy policy ให้ละเอียด

สำหรับ website ที่ต้องการให้คุณใช้อีเมล์แอดเดรสในการลงทะเบียน มักมี privacy policy ให้คุณอ่านและเลือกตอบ เช่น คุณต้องการเปิดเผยข้อมูลและอีเมล์แอดเดรสของคุณแก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ ของ website หรือไม่? อีเมล์ของคุณต้องการให้เก็บเป็นความลับหรือไม่? เป็นต้น ดังนั้นคุณจะต้องอ่านให้ละเอียดและเลือกตอบให้เหมาะสม

• ลบข้อมูลของคุณจาก profile ต่าง ๆ ที่อาจค้นเจอได้โดยทางอินเตอร์เน็ต

ข้อนี้ในทางปฏิบัติอาจทำได้ยาก แต่จากการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการพบว่าเมื่อทำการลบ profile ที่เราไปลงทะเบียนไว้หรือแสดงอีเมล์แอดเดรสของเราเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น Internet directory กลุ่มข่าว หรือ discussion board พบว่าจำนวน Spam mail ลดลง

• ไม่ควรส่งต่ออีเมล์ประเภท chain e-mail หรือ forward mail

ซึ่งปัจจุบันมี chain e-mail หลายรูปแบบ เช่นการบริจาคเงิน บริจาคเลือด การได้รับรางวัล ต่าง ๆ หรือ forward e-mail เช่น รูปภาพ ข้อความ ข่าว เป็นต้น

หากต้องการส่งต่ออีเมล์ประเภทนี้ ก็ควรจะลบรายชื่อของผู้ที่ได้รับอีเมล์ก่อนหน้านี้ที่จะปรากฎอยู่เมื่อคุณกด ปุ่ม Forward ทั้งนี้เป็นช่วยการป้องกันผู้ที่อยู่ในรายชื่อของผู้ที่ได้รับอีเมล์ก่อน หน้านี้ แต่อย่าลืมว่าผู้ที่ได้รับอีเมล์ต่อจากคุณอาจจะส่งต่อไปให้เพื่อน ๆ ของเขา ซึ่งคุณก็มีโอกาสเสี่ยงในการที่พวกสร้าง Spam mail จะรู้อีเมล์แอดเดรสของคุณอยู่ดี

 

 

สามารถติดตามเราได้ตาม Social Media ต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและเทคนิคคอมพิวเตอร์ดี ๆ จาก KODEFIX ได้ที่

Line : @kodefixth

Facebook Page : KODEFIXThailand

Blockdit : www.blockdit.com/kodefix

Blogger : kodefix.blogspot.com

Website : kodefix.com

http://kodefix.com