การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการความเป็นส่วนตัว

KODEFIX ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลการควบคุมการใช้ข้อมูล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดย KODEFIX และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการใช้คุกกี้

รายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันซึ่ง KODEFIX ใช้เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการของบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ KODEFIX

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เอกสารเรียนผู้ใช้งาน เรื่อง การปฏิเสธความรับผิดชอบ ของการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ KODEFIX
X