ราคาแพ็กเกจ


KODEFIX

สำหรับการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุ้มค่ากว่า

ระยะเวลาของแพ็คเกจ

สิทธิในการซ่อม

จำนวนคอมพิวเตอร์ในการดูแล

เวลาเข้าดำเนินการหลังได้รับแจ้ง

บริการเสริม

medium package 

550 บาท

499 บาท

2 เดือน

4 ครั้ง

2 เครื่อง

ภายใน 1 ชั่วโมง

ซ่อมด่วนภายใน 30 นาที  

+150 บาท

large package

850 บาท

799 บาท

6 เดือน

4 ครั้ง

ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง

ภายใน 1 ชั่วโมง

ซ่อมด่วนภายใน 30 นาที  

+150 บาท

extra large package

1,300 บาท

1,199 บาท

12 เดือน

6 ครั้ง

ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง

ภายใน 30 นาที

-


KODEFIX

สำหรับลูกค้าองค์กร

เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร

ระยะเวลาของแพ็คเกจ

สิทธิในการซ่อม Online

เวลารับแจ้งซ่อม

ให้คำปรึกษา

One TIME

349
ในเวลาทำการ


1 Month

2,890

10

1 เดือน

ไม่จำกัด

ในเวลาทำการ

ไม่จำกัด

3 Month

8,290

10

3 เดือน

ไม่จำกัด

ในเวลาทำการ

ไม่จำกัด

on your plan 

ติดต่อฝ่ายขาย

 20 เครื่องขึ้นไป
X