Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Request services การขอใช้บริการ

ใช้งานง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

แจ้งขอรับบริการจาก KODEFIX Safe

แจ้งขอรับบริการจาก KODEFIX Safe

 ผ่านขอรับบริการแก้ไขหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ได้ทางช่องทางต่าง ๆ ด้านล่าง

Line OA : @kodefixth

Facebook Page : KODEFIXThailand

รอทีมช่างติดต่อกลับ

รอทีมช่างติดต่อกลับ

ทีมช่างจะติดต่อกลับและจะขอรีโมทเข้าตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียดก่อนให้ทีมช่างเข้าตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

 
ชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการ โดยค่าบริการซ่อมคอมออนไลน์ ทั้งนี้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมตามลักษณะของปัญหาที่ทางทีมช่าง KODEFIX Safe แก้ไขหรือรูปแบบการให้บริการ

สามารถดูช่องทางการชำระค่าบริการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง