Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Place an order การสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

เลือกซื้อสินค้า
Step 1

เลือกซื้อสินค้า

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
Step 2

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ชำระสินค้าและค่าบริการ
Step 3

ชำระสินค้าและค่าบริการ

  1. สามารถทำได้โดยชำระผ่าน ATM , เคาเตอร์ธนาคารหรือ Mobile Banking ไปยังบัญชี
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานเหลือง
    ชื่อบัญชี : บจก.ธนสาร ซิสเต็มส์
    เลขบัญชี : 011-1-11462-5
  2. หลังจากมีการชำระเงินแล้วคุณต้องแจ้งการชำระค่าบริการให้เจ้าหน้าที่ทราบ

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากธนาคารหรือองค์กรที่ดำเนินการ นอกเหนือไปจากมูลค่าการสั่งซื้อ

รอทีมช่างเข้าดำเนินการ
Step 4

รอทีมช่างเข้าดำเนินการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม