Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

About us เกี่ยวกับเรา

KODEFIX Safe คืออะไร ?

KODEFIX Safe คืออะไร ?

    KODEFIX Safe ผู้ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสประเภทต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Personal Antivirus or Antivirus for home use) รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ การป้องกันการคุมคามทางเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Security) ที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการป้องกันการดักฟังหรือดักจับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริหารโดย บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย KODEFIX Safe จะให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบแจ้งซ่อมหน้าเว็บไซต์, Facebook, Line และ Call Center พร้อมแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ ทำให้ปัญหาที่เกิดนั้นกลายเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วขึ้น KODEFIX Safe เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ใช้งานอย่างทันท่วงทีแล้ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเดินทางในการนำคอมพิวเตอร์ไปซ่อมที่ร้าน และเวลาที่ต้องเสียไปขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้

      ทั้งนี้เราใช้ Platform KODE ENDPOINT ในการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ในด้านการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เราเก็บข้อมูลปัญหาของลูกค้าจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงที่พบเจอมาด้วยตัวเอง มาเป็นต้นคิดและแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อตอบสร้างความต้องการใช้งานและแก้ปัญหาของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นฐานต้องมีความง่ายในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และใช้แก้ปัญหาการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรลง เช่น ค่าใช้จ่าย เวลา แรงงานคน ซึ่งมีอยู่จำกัด อีกทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน และองค์กรได้จริง

      เราหวังว่าความตั้งใจในการให้บริการ KODEFIX Safe รวมถึงการบริการต่างๆ ของ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุด และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการลูกค้าต่อไป

เราคือใคร ?

เราคือใคร ?

บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) เดิม) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง (2003) จำกัด เป็น บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด และมีบริษัทเพิ่มเติมในเครือ (บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด) เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและเพื่อการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เรายังมีทีมงานคุณภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการบริการลูกค้ามากกว่า 15 ปี สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี

    ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาและผู้พัฒนาระบบ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองภายใต้ Brand KODE ENDPOINT เพราะมองเห็นช่องว่างในตลาดซอฟแวร์ประเภทบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือ Computer Client Management (Desktop Management) รวมถึงต้องการแก้ปัญหาของลูกค้าองค์กรในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผลิตภัณฑ์ KODE ENDPOINT Management  ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำนวนมาก องค์กรที่มีหลายสาขา หรือองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ไอทีไม่เพียงพอ ซึ่ง KODE ENDPOINT เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย โดยมีคุณสมบัติสำคัญ อาทิเช่น การบำรุงรักษา การเฝ้าระวัง การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล การแสดงแผนผังตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เป็นต้น เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทั้งฝ่ายไอที (IT Operation) และฝ่ายบริหาร (Office Operation) สามารถเรียกดูภาพรวมสรุป (Dashboard) และรายงานสรุป เพื่อใช้ในการทำงาน และนำเสนอผู้บริหารในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งด้านการจัดการและการวางแผนงาน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

KODE ENDPOINT™
Best Optimized Client Management Software

KODE ENDPOINT™

KODE ENDPOINT™ เป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับองค์กร ครอบคลุมลักษณะขององค์กรทุกขนาด พัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดการงานด้านไอทีและการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรของคุณ