คำถามที่พบบ่อย

KODEFIX คือ บริการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ให้บริการซ่อมแซมแบบออนไลน์ บำรุงดูแลรักษาซอฟท์แวร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาใช้งาน

เพราะ KODEFIX สามารถสนองความต้องของลูกบ้านที่ใช้ชีวิตในยุค Digital ณ ตอนนี้โดยการแจ้งซ่อมผ่านไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปซ่อมที่ร้านให้เสียเวลา และรวมถึงช่างที่สามารถใช้ Software เข้ามาช่วยในการทำงานซ่อมแบบออนไลน์ จึงสามารถลดค่าใช้จายในการเดินทางได้อีกด้วย

การใช้บริการ KODEFIX มีขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
2. เลือกแพคเกจที่ต้องการรับบริการ ชำระเงินให้เรียบร้อย
3. แจ้งซ่อม บอกข้อมูลและอาการเสียให้ชัดเจน
4. รอรับการตอบกลับจากทีมงาน

1. แจ้งผ่านทางโทรศัพท์
2. แจ้งผ่านทางเว็บไซต์
3. แจ้งผ่านทางระบบ Chat

1. ทีมช่างจะติดต่อกลับเพื่อนัดเวลาในการดำเนินการซ่อม
2. ช่างสอบถามรายละเอียดและให้คำแนะนำ
3. ทีมช่างจะดำเนินการซ่อมแบบออนไลน์
4. ระบบจะบึนทึกข้อมูลในการซ่อมและนับจำนวนการซ่อม

1. ดาวโหลดโปรแกรม KODECONNECT จากเว็บไซต์ KODEFIX
2. ติดตั้งโปรแกรม KODECONNECT บนเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เปิดโปรแกรม KODECONNECT จะมีรหัสการเชื่อมต่อ
4. ทีมช่างติดต่อเพื่อขอรหัสในการรีโมท
5. ทีมช่างดำเนินการซ่อมโดยลูกค้าสามารถเห็นการขั้นตอนการแก้ไขทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

การทำงานของ KODEFIX จำเป็นต้องเปิดใช้โปรแกรมที่ทั้งสองฝ่ายตอบรับการรีโททเพื่อเชื่อมต่อ และเครื่องที่ถูกรีโมทไปจะเห็นทุกอย่างที่ช่างดำเนินการแก้ไข