การทำงานของ KODEFIX จำเป็นต้องเปิดใช้โปรแกรมที่ทั้งสองฝ่ายตอบรับการรีโททเพื่อเชื่อมต่อ และเครื่องที่ถูกรีโมทไปจะเห็นทุกอย่างที่ช่างดำเนินการแก้ไข