1.ดาวโหลดโปรแกรม KODECONNECT จากเว็บไซต์ KODEFIX

2.ติดตั้งโปรแกรม KODECONNECT บนเครื่องคอมพิวเตอร์

3.เปิดโปรแกรม KODECONNECT จะมีรหัสการเชื่อมต่อ

4.ทีมช่างติดต่อเพื่อขอรหัสในการรีโมท

5.ทีมช่างดำเนินการซ่อมโดยลูกค้าสามารถเห็นการขั้นตอนการแก้ไขทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

X