1.ทีมช่างจะติดต่อกลับเพื่อนัดเวลาในการดำเนินการซ่อม

2.ช่างสอบถามรายละเอียดและให้คำแนะนำ

3.ทีมช่างจะดำเนินการซ่อมแบบออนไลน์

4.ระบบจะบึนทึกข้อมูลในการซ่อมและนับจำนวนการซ่อม

X