การใช้บริการ KODEFIX มีขั้นตอนดังนี้

1.ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

2.เลือกแพคเกจที่ต้องการรับบริการ ชำระเงินให้เรียบร้อย

3.แจ้งซ่อม บอกข้อมูลและอาการเสียให้ชัดเจน

4.รอรับการตอบกลับจากทีมงาน

X