เพราะ KODEFIX สามารถสนองความต้องของลูกบ้านที่ใช้ชีวิตในยุค Digital ณ ตอนนี้โดยการแจ้งซ่อมผ่านไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปซ่อมที่ร้านให้เสียเวลา และรวมถึงช่างที่สามารถใช้ Software เข้ามาช่วยในการทำงานซ่อมแบบออนไลน์ จึงสามารถลดค่าใช้จายในการเดินทางได้อีกด้วย

X