การซ่อมแบบออนไลน์ทำอย่างไรบ้าง

1.ดาวโหลดโปรแกรม KODECONNECT จากเว็บไซต์ KODEFIX 2.ติดต

Continue Reading

เมื่อแจ้งซ่อมแล้วมีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร

1.ทีมช่างจะติดต่อกลับเพื่อนัดเวลาในการดำเนินการซ่อม 2.ช

Continue Reading

แจ้งซ่อมผ่านช่องทางใดบ้าง

1.แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 2.แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ 3.แจ้งผ่านท

Continue Reading

หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร

การใช้บริการ KODEFIX มีขั้นตอนดังนี้ 1.ลงทะเบียนสมัครสม

Continue Reading

ทำไมต้องเลือกใช้ KODEFIX

เพราะ KODEFIX สามารถสนองความต้องของลูกบ้านที่ใช้ชีวิตใน

Continue Reading

KODEFIX ทำอะไรได้บ้าง

ให้บริการซ่อมแซมแบบออนไลน์ บำรุงดูแลรักษาซอฟท์แวร์ และเ

Continue Reading

KODEFIX คืออะไร

KODEFIX คือ บริการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบ

Continue Reading