Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

การซื้อคืนในสกุลเงินดิจิตอล หมายถึงอะไร (What does buyback mean in cryptocurrency?)

Table of Contents

การซื้อคืนในสกุลเงินดิจิตอล หมายถึงอะไร (What does buyback mean in cryptocurrency?)

เครื่องมือยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งในการเพิ่มราคาโทเค็นคือการซื้อคืน โดยที่บริษัทซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลกลับคืนมา ลดอุปทานและเพิ่มมูลค่าโดยรวม

 

การซื้อหุ้นคืนเกิดขึ้นเมื่อบริษัทที่ออกหุ้นซื้อคืนหุ้นที่ราคาตลาดและเก็บหุ้นเหล่านั้น ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดในตลาดลดลง ด้วยความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงของราคาและความซับซ้อนของโทเค็นหลายประเภทที่หมุนเวียนในตลาด ธุรกิจที่ใช้บล็อคเชนได้เริ่มใช้เทคนิค 2 วิธีเพื่อจำกัดการปล่อยมลพิษและผลักดันราคา

 

เครื่องมือที่แพร่หลายที่สุด 2 วิธี คือ การซื้อคืนและการเบิร์นโทเค็น(เผาเหรียญ) และในขณะที่ทั้ง 2 วิธีบรรลุเป้าหมายเดียวกันโดยพื้นฐานแล้ว กลไกและเป้าหมายสุดท้ายในแง่ของผลกระทบด้านราคาก็ต่างกัน ดังนั้นการซื้อคืนและการเบิร์นโทเค็น (เผาเหรียญ) คืออะไร

 

ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลมักเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งหมายถึงมูลค่าที่ลดลง ความผันผวนของราคาในตลาดดิจิทัลโดยทั่วไปจะสูงกว่าตลาดแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน นักลงทุนมีความเชื่อถือในสินทรัพย์ดิจิทัลน้อยลงเนื่องจาก DeFi และ cryptocurrencies ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างรัดกุม

 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ออกตราสารจึงต้องพัฒนาข้อเสนอด้านคุณค่าที่ชัดเจน มีประโยชน์ใช้สอย มีเหตุผล และให้ผลกำไร ซึ่งจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบเพื่อดึงดูดนักลงทุนและแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่พิสูจน์ได้

 

ดังนั้นแนวคิดการซื้อคืนในตลาดคริปโต crypto หมายถึง โครงการหรือองค์กรที่ใช้ทรัพยากรเงินสดเพื่อซื้อโทเค็นหรือหุ้นบางส่วนคืนจากผู้ถือในราคาตลาด ในระหว่างกระบวนการซื้อคืน สินทรัพย์ที่ซื้อคืนจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของนิติบุคคล แทนที่จะถูกทำลายหรือปล่อยกลับเข้าสู่การหมุนเวียนทันที

 

ในทางตรงกันข้าม การเผาเหรียญหรือ Token-burn จะเกิดขึ้นเมื่อโปรเจคดึงโทเค็นบางส่วนออกจากการหมุนเวียนอย่างถาวร และส่งไปยังที่อยู่ที่เป็นศูนย์ ดังนั้นจึงเหรียญเหล่านั้นจึงถูกลบออกไป เพื่อปรับสภาพคล่องของอุปสงค์อุปทานและราคาที่มีผลกระทบ โทเค็นจะถูกซื้อคืนจากชุมชน หรือดึงออกมาจาก pool ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : cointelegraph.com

สามารถติดตามเราได้ตาม Social Media ต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและเทคนิคคอมพิวเตอร์ดี ๆ จาก KODEFIX ได้ที่

Line : @kodefixth

Facebook Page : KODEFIXThailand

Blockdit : www.blockdit.com/kodefix

Blogger : kodefix.blogspot.com

Website : kodefix.com