Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

มาตรการพื้นฐานสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์

Table of Contents

ส่วนนี้จะกล่าวถึงมาตรการที่ต้องพิจารณาในการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ให้มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงเท่านั้น แต่เน้นความเข้าใจเบื้องต้นในฐานะที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

การประเมินความเสี่ยง (Risk assessments)

ขั้นตอนแรกในการป้องกันที่สำคัญ คือ การหาว่าภัยคุกคามและช่องโหว่ใดที่อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจเป้าหมายมากที่สุด และทำให้แน่ใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการแก้ไข กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มคิดเกี่ยวกับมาตรการและงบประมาณที่จะใช้กับมาตรการเหล่านี้ ทีมต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อน เพื่อจะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ และจัดลำดับความสำคัญในการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

การฝึกอบรมพนักงานและการรับรู้ (Staff training and awareness)

ตอกย้ำบทเรียนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ว่ามนุษย์เป็นจุดอ่อนที่สุดของการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขางานยุ่ง ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และไม่มีความเข้าใจในการป้องกันเพียงพอ การฝึกอบรมพนักงานจะช่วยให้พนักงานมีความตื่นตัวและสามารถแบ่งปันประสบการณ์กับพวกเขาได้  เหนือสิ่งอื่นใด ข้อมูลที่พนักงานควรรับรู้คือ

 • วิธีรับรู้กลโกงฟิชชิ่ง (phishing)
 • ต้องทำอย่างไรถ้ามีสัญญาณเกิดเหตุหรือการละเมิดเกิดขึ้น (breach)
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำของการตั้งรหัสผ่าน (password setting)
 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย (social media concern)
 • สิ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อต้องทำงานทางไกล (working remotely / anywhere access)

เป้าหมายคือการช่วยหลีกเลี่ยงการละเมิดที่พบได้บ่อย และสามารถป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี สามารถใช้ตัวอย่างเหตุการณ์มาทำการฝึกอบรมโดยพิจารณาถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้มากที่สุดที่พนักงานอาจจะพบ โดยอาจทำไว้ผ่านระบบ  e-learning เพื่อการเข้าอบรมของส่วนงานที่จำเป็น

ไม่ว่าจะเลือกทางไหนในการป้องกัน โปรดจำไว้ว่าผู้คนคือแนวป้องกันแรกของคุณ พวกเขาควรเป็นด่านสำคัญด่านแรกเมื่อต้องการเสริมความปลอดภัยโดยรวม

นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ (Policies and procedures)

นโยบายและขั้นตอนในรูปแบบคู่มือหรือเอกสารจะเป็นแนวทางแนะนำพนักงานในสถานการณ์เฉพาะได้เป็นอย่างดี เช่น การรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น คู่มือหรือเอกสารเหล่านี้ยังสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดยืนขององค์กรในการดูแลมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือข้อมูล ซึ่งสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรของคุณ

นโยบายที่ดีและการบังคับใช้อย่างเหมาะสมสามารถพิสูจน์ได้ว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานมากกว่ามาตรการทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีราคาแพง

 มีกฎทอง 2-3 ข้อที่ควรปฏิบัติที่จะช่วยให้สามารถสร้างนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

 • มีการใช้งานจริง แน่นอนว่านโยบายหรือขั้นตอนจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่สามารถปฏิบัติได้จริงด้วยเช่นกัน หากดูเหมือนเป็นสถานการณ์ในอุดมคติมากเกินไป นโยบาลหรือขั้นตอนปฏิบัติก็ไม่น่าจะเห็นผลจริงได้
 • พูดคุยกับผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน และรวมข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน
 • ตรวจสอบขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นและตัดทิ้ง เช่น นโยบายที่แตกต่างกัน 2 ข้อมีผลครอบคลุมประเด็นเดียวกัน
 • รักษามาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุด หากซับซ้อนเกินไปหรือเข้าใจยาก พนักงานอาจไม่ปฏิบัติตาม
 • มีแนวโน้มที่ขั้นตอนต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติควรได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

มาตรการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Basic technological measures)

แม้ว่ามาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) โดยเฉพาะการควบคุมทางเทคโนโลยีจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่มี 5 สิ่งที่ควรพิจารณาในเบื้องต้น คือ

 1. Firewall

ใช้และกำหนดค่า firewall ซึ่งทำงานเป็น buffer zone ในการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เครือข่าย wifi สาธารณะหรือเครือข่าย wifi ที่ไม่น่าเชื่อถืออื่น ๆ

 1. การกำหนดค่าที่ปลอดภัย (Secure configuration)

การกำหนดค่าเริ่มต้นในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์มักถูกกำหนดอยู่ในรูปแบบที่เปิดกว้างที่สุดเพื่อความสะดวกสูงสุด อีกทั้งยังให้จุดเข้าใช้งานเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ส่วนที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ เช่น ปิดใช้งานหรือลบฟังก์ชันที่ไม่จำเป็น และเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อลดความเสี่ยงของการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์

 1. การควบคุมการเข้าถึง (Access control)

ก่อนหน้านี้เราพบว่าภัยคุกคามภายในอาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรง ไม่ว่าจะโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่การให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงข้อมูลและบริการส่วนใหญ่ก็หมายความว่ามีบัญชีผู้ใช้งานมากขึ้นซึ่งหากถูกบุกรุกอาจนำไปสู่การละเมิดความปลอดภัยที่ร้ายแรงมากขึ้นเช่นกัน การทำให้มั่นใจว่าการเข้าถึงได้รับ “การจำกัด” โดยการตั้งค่า “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ หรือ access denied” เป็นตัวเลือกเริ่มต้น จะช่วยลดโอกาสหรือความรุนแรงของการละเมิดได้

 1. การป้องกันไวรัสและมัลแวร์อื่น ๆ (Protect from viruses and other malwares)

มัลแวร์ (malware) อย่างไวรัสสามารถแพร่ระบาดในระบบของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือโจมตีข้อมูลส่วนบุคคล (Phishing) แล้วพนักงานมักใช้งานไดรฟเก็บข้อมูลที่เสียบถอดได้ เช่น USB ในการทำงาน สำหรับกรณีตัวอย่างนี้ควรแนะนำให้พนักงานป้องกันตัวเองจากมัลแวร์ (malware) โดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ (anti-malware) หรือการใช้เทคนิค “whitelisting” หรือ ‘sandboxing“

“Whitelisting” คือ การสร้างรายการแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนอุปกรณ์และการบล็อกแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการของ whitelisting ไม่ให้ทำงาน

“Sandboxing“คือ การเรียกใช้แอปพลิเคชันในระบบที่ทำงานแยกจากกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทำให้การทำงานเข้าถึงส่วนที่เหลือของเครือข่ายและอุปกรณ์ได้อย่างจำกัด

 1. ปรับปรุงอุปกรณ์และอัพเดทซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Keep devices and software up to date)

ผู้ผลิตและผู้พัฒนาระบบมักทำการอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นประจำ โดยการอัพเดทซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่รวมไปถึงการแก้ไขปรับปรุงช่องโหว่ที่ค้นพบอีกด้วย การติดตั้งโปรแกรมทันทีที่เวอร์ชั่นอัพเดทพร้อมใช้งานจะช่วยลดระยะเวลาที่จะมีผู้หาประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้ได้ หากผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาหยุดอัพเดทฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ก็ถึงเวลาที่จะมองหาทางเลือกของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยกว่า

http://kodefix.com