Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อคืน crypto คืออะไร?

Table of Contents

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อคืน crypto คืออะไร? (What are the advantages and disadvantages of the buyback of crypto?)

เป้าหมายของการซื้อคืนและการเผาเหรียญ คือ การเพิ่มมูลค่าของเหรียญโดยการลดอุปทานลงเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น การซื้อคืนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าของเหรียญได้ ในขณะที่การเผาเหรียญจะมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อสกุลเงินและสินทรัพย์ประเภททุน

ความจำเป็นในการลดจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนในระบบเกิดมาจากข้อผิดพลาดในการคำนวณทางเศรษฐกิจ เช่น  ความตั้งใจที่จะเพิ่มราคาเหรียญอย่างไม่ถูกต้อง ส่งเสริมการเก็งกำไร การโฆษณาเกินจริง เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือเหรียญ หรือเพียงแค่จัดระเบียบจัดสรรใหม่ ล้วนเป็นเหตุผลที่ผู้พัฒนาหันไปซื้อเหรียญคืนได้ทั้งสิ้น .

การซื้อคืนมักดำเนินการด้วยเหตุผลภายในของโปรเจค เพิ่มสภาพคล่องและลดความผันผวนของราคา

เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยอุปสงค์อุปทานขัดต่อหลักความขาดแคลน อุปทานที่น้อยลงมีแนวโน้มที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาในระยะยาว ได้แต่ปริมาณสินทรัพย์ที่มีอยู่จำนวนมากขึ้นส่งผลให้นักลงทุนได้ดอกเบี้ยลดลง

นอกจากนี้ การซื้อคืนเหรียญจึงเป็นการสนับสนุน การเติบโตของเหรียญในระยะยาวยัง ดังนั้นจึงมักแนะนำให้นักลงทุน HODL หรือถือเหรียญไว้ในระยะยาว ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาของสินทรัพย์ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เหตุผลในการซื้อคืนทั้งหมดนั้นเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ เพราะผู้พัฒนาจะไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีจากชุมชน ผู้ถือเหรียญซึ่งจะเริ่มตั้งคำถามถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังตัวการตัดสินใจดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น เงินฝืดเคืองลดการบริโภคลง ดังนั้นการลดจำนวนเหรียญเมื่อเวลาผ่านไปอาจลดทุนลงได้ สมมุติว่าอัตราการเผาเหรียญแซงหน้าอัตราการเติบโตโดยพื้นฐาน ในกรณีนั้น ผู้พัฒนาจะเสี่ยงต่อการทำให้ระบบไม่มีทุนโดยการรวมความเป็นเจ้าของที่เข้มงวดเกินไปโดยทำให้สภาพคล่องและมูลค่าระยะยาวสูญเสียไป

โดยไม่คำนึงถึงความวิตกกังวลใดๆ ผู้ถือเหรียญจะมองว่าการซื้อคืนเหรียญเป็นโอกาสในการขายเหรียญของตนเอง หรือซื้อเพิ่มและเพิ่มเป็น 2 เท่าได้ในการลงทุนโดยหวังว่าเหรียญจะมีราคาเพิ่มขึ้น

ที่มา : cointelegraph.com

สามารถติดตามเราได้ตาม Social Media ต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและเทคนิคคอมพิวเตอร์ดี ๆ จาก KODEFIX ได้ที่

Line : @kodefixth

Facebook Page : KODEFIXThailand

Blockdit : www.blockdit.com/kodefix

Blogger : kodefix.blogspot.com

Website : kodefix.com